Jak wiadomo, w momencie kiedy firma, w której pracujemy rozszerza swoją działalność poza granicę naszego państwa, to musi wysłać tam swojego pracownika, który wszystkiego w jakimś stopniu dopilnuje. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach, jakie wiążą się oddelegowaniem pracownika za granicę. Przede wszystkim dlatego, że delegacja wiąże się ze stałą zmianą miejsca pracy, to pracodawca nie ponosi za nas kosztów utrzymania siebie na terenie takiego państwa. Tak więc, jeżeli zdecydujemy się na pracę w takim miejscu, to sami musimy siebie utrzymywać. Oprócz tego ważne jest to, że pracodawca nie może nam zapłacić mniej, niż minimalna płaca ustalona w państwie na terenie, którego będziemy pracować. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych za granicę, nie mogą więc być mniejsze, niż minimalna płaca ustalona w prawie takiego państwa. Warto pamiętać o takiej zasadzie i doszukiwać się swoich praw. Jak widać więc delegacja związana ze zmianą miejsca pracy jest trochę inna niż delegacja w podróży służbowej.