Wywiad IDI to jedna z metod badawczych. Podstawowy schemat wywiadów jakościowych IDI składa się z następujących etapów. Po pierwsze należy ustalić temat wywiadu, a następnie ogólnie zarysować plan badania. Kolejny etap badania jest kluczowy i należy go umiejętnie zaplanować. Prawdopodobnie będzie on bardzo czasochłonny, dlatego niezbędne jest dobre rozplanowanie go w czasie. Jest to zbieranie danych od respondentów poprzez wywiad. Polega to na bezpośredniej rozmowie z respondentem w tzw. „cztery oczy”. Respondent nie odczuwa wtedy żadnej presji  i nacisku ze strony grupy, może udzielać szczerych odpowiedzi bez presji otoczenia. Badacz z kolei ma komfort zadawania dodatkowych pytań lub pogłębienia kwestii, które mogą pojawić się spontanicznie w czasie rozmowy. Kiedy uzyskamy już niezbędny materiał następnym etapem są transkrypcje wywiadów IDI. Później zostaję nam tylko analiza i weryfikacja (generalizacja odpowiedzi, a także ich rzetelność). Końcowym etapem jest napisanie raportu z wywiadu IDI.