Polisy inwestycyjne cieszą się sporym  zainteresowaniem wśród wielu ludzi. W dzisiejszych czasach każdy chce sobie w jakiś sposób zabezpieczyć swoją przyszłość. Pomocna w tym przypadku jest polisa inwestycyjna. Skandia polisa inwestycyjna umożliwia elastyczne inwestowanie kapitału w fundusze a co za tym idzie jest możliwość zmiany funduszy a środki w tym przypadku nie są uszczuplane.  Bardzo ważnym zagadnieniem są fundusze z tak zwaną gwarantowaną stopą zwrotu. Większość tych funduszy jest bezpieczna, a inwestują one swój kapitał w instrumenty rynku pieniężnego. Bardzo ważnym atutem polisy inwestycyjnej jest odroczenie w czasie podatku Belki, podatek od zysków kapitałowych naliczany jest dopiero w momencie wypłaty środków. Bardzo ważna cechą polisy inwestycyjnej jest omijanie tak zwanej masy spadkowej, co w znacznym stopniu skraca czas i formalności i pozwala na to aby polisa trafiła bezpośrednio do osób nią uposażonych. Bardzo ważnym atutem jest gwarancja zwrotu kapitału do wpłaconych wcześniej składek.