Przed czym należy chronić drewno

W naszym ogrodzie i w elementach naszego domu często znajduje się drewno. Mammy altanki, drewniane tarasy i na przykład ławki. Takie elementy mogą przetrwać długie lata, ale musimy o nie dbać. Mam tu na myśli przede wszystkim ich impregnacje. Dzięki niej ochronimy drewno przed różnymi czynnikami. Dotyczy to przede wszystkim drewna znajdującego się na zewnątrz, wystawionego na działanie czynników atmosferycznych. Zanim dokonamy wyboru preparatu do ochrony, powinniśmy się zastanowić, na jakie niebezpieczeństwa jest narażona nasza altanka czy taras. Przede wszystkim woda. Może być dostarczana w postaci opadów, ale nie koniecznie, bo możliwe jest jej podciąganie z ziemi. Woda znajduje się też w powietrzu. Drewno wysychając zmniejsza swoją objętość, a chłonąc wodę gwałtownie zwiększa. Jełki zjawisko to ma miejsce dość często to drewno z czasem osłabia się. Z biegiem lat, jęli o nie zadbamy może ulec nie odwracalnym uszkodzeniom. Drewno atakowane być może też przez pleśń, grzyby, mchy i porosty. Najczęściej do tego doprowadza właśnie długie zawilgocenie drewna. Cześć z tych organizmów nie wpływa negatywnie na drewno poza na przykład zielonym nalotem, który niezbyt ładnie wygląda. Ale niektóre z nich w krótkim czasie mogą nasz taras doprowadzić do ruiny. Nasze drewno musi być też chronione przed owadami. Drążąc w nim doprowadzają do zniszczenia. Groźne są też promienie słoneczne, mam tu na myśli szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego.