Nasze polskie prawo budowlane ani też przepisy w nim zawarte nie precyzują określenia powiernictwo inwestycyjne ani powiernictwo zastępcze. Nie ma jednolitej kompleksowej ustawy na ten temat, a zatem w jaki sposób możemy ustalić zasady powiernictwa inwestycyjnego? Jest to o tyle proste, że mamy dużą swobodę kontraktowania, a strony mogą zawierać ze sobą umowy według własnego uznania, o ile nie godzi to w interesy drugiego partnera ani też finansującego realizację usługi. Powiernictwo inwestycyjne nie jest wyodrębnione w przepisach Kodeksu Cywilnego a zawierane umowy są na podstawie umów zlecenia inaczej mówiąc umowy cywilnoprawnej. Z treści takiej umowy wynika, że inwestor zastępczy zawsze działa w interesie inwestora bezpośredniego. Zlecenie powiernictwa inwestorskiego pociąga za sobą szereg konsekwencji w zakresie zasad rozliczeń, odpowiedzialności oraz stosunku do inwestora głównego. Umowa o zastępstwo inwestycyjne jest umową wzajemną, w ramach której strony zobowiązują się do określonych świadczeń i ustalają odpowiednie wynagrodzenie.