Powietrzna pompa ciepła (źródłem jest powietrze pobrane z zewnątrz):

pompa ciepła powietrze-powietrze (transportuje ciepło do wewnątrz)
pompa ciepła powietrze – woda (transportuje ciepło do obiegu grzewczego i do zbiornika domowego z gorącą wodą)

Istnieją dwa typy źródła ciepła i oddzielnie dwa typy urządzeń. Oba urządzenia używają powietrza z zewnątrz jako źródło ciepła i transportują to ciepło do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Są najbardziej powszechne i jednocześnie najtańsze. Nie różnią się niczym od klimatyzatorów, prócz tego, że celem funkcjonowania jest ogrzanie wewnętrznego powietrza zamiast je ochładzać. Pompy odpowiadają za dostarczenie ciepła do budynku, tym różnią się od klimatyzatorów że ogrzewają a nie wietrzą pomieszczenie.
Pompy powietrzno – wodne przenoszą pobrane ciepło z zewnątrz do obiegu ogrzewającego. Ogrzewanie podłogowe w tym przypadku jest najlepsze, ponieważ odznacza się największą wydajnością. Pompy powietrzno – wodne również zasilają system wodny w domu w ciepłą wodę użytkową.
Powietrzne pompy są tanie i proste w instalacji. Pod kątem historycznym są najpowszechniej stosowanymi typami pomp cieplnych. Posiadają jednak pewne ograniczenia, ze względu na używanie powietrza z zewnątrz.
Pompy gruntowe – źródłem ciepła w tym przypadku jest grunt lub podobne źródło.

Wyróżniamy następujące rodzaje pomp gruntowych:

gruntowo-powietrzne
glebowo – powietrzne
skalno – powietrzne
wodno – powietrzne

Pompy gruntowo – wodne:

glebowo – wodne
skalno – wodne
wodno – wodne

Pompy ciepła gruntowe nazywane są również geotermalnymi. Mają większość efektywność niż pompy powietrzne. Jest to spowodowane tym, że pobierają ciepło z wód podziemnych lub gruntów. Mają względnie stałą temperaturę. Źródło ciepła mieści się około 9 metrów pod poziomem gruntu. Różnica temperatur jest mniejsza, przez co efektywność jest dużo większa.
Istnieje również coś takiego jak powietrze wylotowe. Pompy ciepła zasilane takim powietrzem, pracują poprzez pobieranie ciepła z powietrza uchodzącego z budynku, wymagają mechanicznej wentylacji. Czyli tak zwanej rekuperacji.
Wodne pompy cieplne wykorzystują jako źródło ciepłą wodę, która płynie. W zależności od źródła zewnętrznego zasilania, wyróżniamy pompy gazowe, olejowe, oraz elektryczne. Dobranie źródła zasilania ma wpływ nie tylko na ostateczną efektywność, ale także na środowisko, które nas otacza.