Sztokholm jest miastem uważanym za jedno z najpiękniejszych na świecie. Czyste powietrze i morska woda stwarzają bardzo przyjazny mikroklimat. Czyste powietrze w Sztokholmie to zasługa między innymi największej na świecie instalacji pomp cieplnych. Całe miasto jest bowiem ogrzewane energią geotermalną.

Miejska sieć ogrzewania centralnego produkuje i sprzedaje 5700 GWH do 6000 klientów i 250 GWH to lokalnych kontrahentów. Sieć ciepłownicza liczy 765 km długości. 60% ludności Sztokholmu korzysta z ogromnej instalacji pomp ciepła. Koncern Fortum jest energetycznym liderem w Skandynawii. Firma ta stosuje zdywersyfikowane źródła energii:

paliwa kopalne
biopaliwa
ścieki i woda morska
energia elektryczna.

Instalacje biopaliwowe w połączeniu z pompami ciepła stosowane są w podstawowej produkcji ciepła. Instalacje na olej opałowy stosowane są tylko w momentach szczytowego zapotrzebowania na energię. Ten system produkcji ciepła systematycznie podwyższa udział biopaliw i energii słonecznej. Energia elektryczna używana do napędu pomp ciepła pochodzi z ekologicznych elektrowni wodnych. Bilans energetyczny miasta wskazuje więc, że aż 50% energii potrzebnej miastu pozyskuje się z ekologicznych źródeł.

W latach 1984 – 1986 uruchomiono pompy ciepła UNITOP 50FY. Łączna ich liczba wynosi sześć. Wszystkie agregaty na początku używały czynnika roboczego R22. Bez przerwy aktywny system uszczelniania olejowego zapobiec ma wyciekom czynnika roboczego w czasie eksploatacji oraz postoju. W 2003 roku zmodernizowano pierwszą pompę ciepła w celu przejścia na czynnik R22. Źródłem ciepła jest woda morska o objętości 2,5m3/s. Jest ona dostarczana do parownika ociekowego, w którym ciepło jest oddawane poprzez obniżenie temperatury do 2 stopni. Pozwala to na uzyskanie mocy 22 MW z dolnego źródła w każdej z 6-ciu zainstalowanych pomp.