Polisy lokacyjne są jednym z nowszych produktów finansowych, dlatego wiedza na ich temat nie jest zbyt duża. Warto się jednak nimi zainteresować, tym bardziej, że coraz więcej instytucji bankowych je oferuje, a klienci w coraz większym stopniu się do nich przekonują.

Czym są polisolokaty? Gdy przeprowadzimy porównanie lokat tradycyjnych i polis, od razu zauważymy podstawową różnicę, jaka definiuje ten produkt i jaka dotyczy podziału pieniędzy. Te bowiem, w przypadku polis, są rozdzielane na dwie części, wśród których wyróżniamy część przeznaczaną na składkę ubezpieczeniową oraz część przeznaczaną na poszczególne formy inwestowania kapitału.

Tak zwany bum na polisy lokacyjne wystąpił wówczas, gdy od wszystkich lokat bankowych zaczął obowiązywać podatek Belki, zmuszający do odprowadzania 19% od zysku kapitałowego, na rzecz państwa. Sytuacja ta spowodowała spadek zainteresowania produktami finansowymi, toteż koniecznym było znalezienie alternatywy, która zwolniłaby z płacenia podatku. Czy jednak polisy lokacyjne są bardziej opłacalne, niźli lokaty bankowe?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna, a wręcz przeciwnie, uzależniamy ją od zysku netto z obu tych produktów. Owszem, te pierwsze zwalniają z płacenia podatku Belki, ale oprocentowanie lokat tradycyjnych jest przeważnie wyższe. Najlepiej więc dokonać wnikliwego rozeznania wśród konkretnych ofert. Zastanowić się, czy zysk w przypadku poszczególnych z nich nam będzie odpowiadał i co istotniejsze, czy warunki, na podstawie których będziemy zarabiać pieniądze, są wystarczająco atrakcyjne. Przy takiej analizie należy też pamiętać, że polisy lokacyjne charakteryzują się dodatkowymi korzyściami, jakimi tradycyjne depozyty pochwalić się nie mogą. Zaliczamy do nich: brak podatku od darowizn tudzież spadku, gdy dojdzie do zgonu ubezpieczonego, czy też możliwość przekazania środków bez podatku od darowizn osobie, którą wskażemy na ubezpieczyciela.

Jeśli chodzi o analizę polisolokat, zrealizujemy ją tak samo jak porównanie lokat tradycyjnych, czyli za pośrednictwem specjalistycznych stron, które się tym zajmują. Warto więc po nie sięgnąć i sprawdzić, podstawowe charakterystyki czyli: jak prezentują się warunki odliczania odsetek od naszego kapitału; ile czasu trwa umowa; czy instytucja, która ją proponuje, jest godna zaufania; czy warunki ubezpieczenia nie odbiegają od oczekiwanego przez nas poziomu oraz czy oprocentowanie lokat tradycyjnych jest dużo wyższe, aniżeli oprocentowanie analizowanej polisy lokacyjnej. Tak czy owak, nawet, gdy polisy lokacyjne nam odpowiadać nie będą, do dyspozycji mamy zawsze mnóstwo innych produktów, spośród których na pewno wyłonimy te adekwatne do naszych wymagań.