Płyta fundamentowa

Jest to sposób na postawienie domu bez zbytniego kopania. Odpowiednio zaprojektowana płyta zmniejsza straty ciepła. Najczęściej w naszym kraju jednak buduje się ławy fundamentowe. Mają one konstrukcję betonowa lub żelbetową. Znajdują się pod ścianami zewnętrznymi, wewnętrznymi, konstrukcyjnymi i kominami. Natomiast płyta fundamentowa to rodzaj fundamentu, który przenosi obciążenia domu nie jednostkowo a na całą powierzchnie pod domem. Średnia jej grubość wynosi od 18 do 25cm. Nie trzeba tez głębokich wykopów i deskowania. W budynkach podpiwiniczonych raczej się jej nie używa, chyba, że tak zwaną płytę denną. Ławy ze względu na przemarzanie gruntu muszą mieć odpowiednia głębokość. Zależnie od strefy przemarzania od 0, 8 do 1, 4m. Wykonanie płyty zaczynamy od zdjęcia 20 -0 4o cm humusu i wykonaniu podsypki piaskowo żwirowej. Płyta bardzo dobrze się sprawdzi przy wysokim poziomie wód gruntowych, zapobiegnie ona tez kapilarnemu podciąganiu wody. Płytę tą wykonuj się średnio w ciągu tygodnia. W tym przypadku nie trzeba tez wykonać podłogi na gruncie, bowiem ta płyta będzie wełnic funkcje podłogi parteru. Możliwe jest także wykonanie grzewczej wersji tej płyty.