Koszty otrzymywania energii słonecznej są dość wysokie w porównaniu z innymi sposobami pozyskiwania energii. Przez wiele lat dominowało więc podejście, aby energię słoneczną stosować tylko w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione ekonomicznie. Energię słoneczną stosowano w takich miejscach, gdzie niemożliwym byłoby pozyskanie energii w jakikolwiek inny sposób. Przykładami zastosowania energii słonecznej były więc przede wszystkim trudno dostępne miejsca , gdzie doprowadzanie energii elektrycznej byłoby mało lub w ogóle nie opłacalne, np. Pojedyncze oddalone od infrastruktury domy, fotoradary czy monitoring. Podobnie sztuczne satelity, żaglowce czy wozy kempingowe.

Energia słoneczna jest coraz częściej wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu, podobnie jak inne ekologiczn e rozwiązania, na przykład pompy ciepła. Wiąże się z tym ogromny spadek cen w latach 1977 – 2003, bardziej dostępnymi technologiami, czy programami dofinansowań instalacji, mających na celu ochronę środowiska. Decydujący był również wzrost cen innych źródeł energii. Na rynku energetycznym pojawiło się również wiele nowych rozwiązań, na przykład łączących energię elektryczną z gazem LPG i tym podobnych. Umożliwiają one pracę systemów w niesprzyjających warunkach, na przykład w czasie zimy.