Kolektory słoneczne próżniowo – rurowe zbudowane są z :

rur próżniowych napełnionych substancją zbierającą ciepło, czyli absorberem) która umieszczona jest w próżni. Brak tlenu pozwala na skuteczniejszą pracę kolektorów w warunkach atmosferycznych zbliżonych do polskich. W tym wypadku nie jest tak ważna temperatura powietrza, lecz wystarczą same promienie światła słonecznego docierające do kolektora. Pracuje więc on nawet w mrozy.

Niektóre z tych rodzajów kolektorów mają zwierciadło, które dodatkowo doświetla i dogrzewa absorber na stronie odsłonecznej. Zamontowane jest poza rurkami lub na rurce próżniowej, w zależności od producenta kolektorów.

Ten typ kolektorów mają znacznie większą wydajność niż kolektory płaskie, jednak technologia ich wykonania czyni ich o wiele droższymi. Wadą kolektorów jest również słabsza wytrzymałość na warunki pogodowe – zniszczyć kolektor mogą zniszczyć intensywniejsze opady gradu. Zimą za to, gdy pada śnieg, nie ma możliwości zastosowania obiegu odwróconego, aby rozmrozić powłokę lodową zalegającą na powierzchni kolektora. Takie rozwiązanie jest za to dostępne w kolektorach płaskich.

Kolektory słoneczne płaskie i próżniowe dostarczają 60% ciepła, które potrzebne jest do ogrzewania wody użytkowej w skali roku. Próżniowy typ kolektorów wymaga mniejszej powierzchni zabudowy niż typ kolektorów płaskich. Wystarczającą powierzchnią dla kolektorów próżniowych do 3 m, za to kolektory płaskie zajmują już 5 m.

Kolektory słoneczne skupiające

Działanie kolektorów skupiających polega na odbijaniu promieni słonecznych w kierunku absorbera, który jest również wymiennikiem ciepła. Zwierciadła kierują promienie słoneczne na absorber, który porusza się zgodnie z ruchem słońca na niebie. Zwiększa to koszty budowy i utrzymania kolektora. Zapewnia za to większą skuteczność i sprawność instalacji. Świetnym dopełnieniem całości mogą być pompy ciepła powietrzne.