Niestety, w dzisiejszych czasach pieniądze, które zarabiamy, otrzymujemy z ZUS nie zapewniają nam odpowiedniego standardu. Dlatego też, co raz więcej emerytów, rencistów podejmuje dodatkowe prace, aby zapewnić sobie i swoim najbliższym godziwe życie. Zanim jednak rozpoczniemy poszukiwanie dodatkowego zajęcia upewnijmy się czy taka praca nam się opłaca, czy przyniesie nam określone profity. A wszystko, dlatego, że w wielu przypadkach państwo wprowadziło liczne ograniczenia, ograniczenia, które w wielu przypadkach przynoszą więcej strat, aniżeli pożytku. Tak, więc ile możesz dorobić będąc na……

Emeryturze czy rencie

Wszystko zależy od formy zatrudnienia. Jeżeli pracujesz w oparciu o umowę o dzieło, wówczas możesz dorabiać bez ograniczeń. W przypadku pozostałych form zatrudnienia ilość świadczeń czy dodatkowych zarobków uzależnione są od wieku. Jak to wygląda? Jeżeli masz 60 plus ( mężczyźni 65+) i pracujesz w oparciu o umowę zlecenie czy o pracę, wówczas kwota Twoich dodatkowych dochodów nie podlega żadnym ograniczeniom. W pozostałych przypadkach musisz uważać, aby nie przekroczyć określonego pułapu. W przeciwnym razie ZUS zabierze Ci część dotychczas przysługujących Ci świadczeń. Jakie to progi?

Jeżeli kwota Twoich dodatkowych zarobków nie przekracza 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które na chwilę obecną wynosi 2552, 30 zł. brutto wówczas ZUS nie ma prawa zabrać Ci nawet złotówki.

Kiedy jednak przekroczysz owy próg musisz liczyć się z ograniczeniem niektórych świadczeń. Jeżeli Twoje zarobki wynoszą więcej aniżeli 70 %, ale mniej niż 130 % średniej krajowej wówczas ZUS zabierze Ci kwotę o jaką Twój dodatkowy dochód przekracza pierwszy pułap. W przypadku osób będących na emeryturze nie może być to jednak suma wyższa aniżeli 528 złotych, a w przypadku rencistów – 396,03.

A co w przypadku, kiedy Twoje dodatkowe zarobki przekraczają II próg, a więc wynoszą powyżej 130 procent? Wówczas ZUS zawiesza wszystkie Twoje dotychczasowe świadczenia.

Dodatkowo podejmując dodatkową pracę musisz pamiętać, aby złożyć w siedzibie ZUS-u druk Rw- 73, to na jego podstawie ZUS zadecyduje o wysokości Twojej emerytury, renty.