System zależności przedsiębiorstw kapitalistycznych oparty na posiadaniu kontrolnego pakietu akcji określany jest także jako holding. Odróżnia się dwa rodzaje towarzystw holdingowych: pierwszy ? tzw. holding czysty oznacza istnienie towarzystwa, które zajmuje się wyłącznie transakcjami kupna akcji w celu opanowania określonych przedsiębiorstw i kontroli ich działalności; drugi ? holding mieszany zajmuje się poza prowadzeniem transakcji na rynku akcji także działalnością przedsiębiorczą – – przemysłową, handlową, kredytowo-finansową itp. W istocie w gospodarce współczesnego kapitalizmu ? w sytuacji gdy opanowanie przedsiębiorstw wymaga posiadania części kapitału akcyjnego ? funkcje holdingu realizuje każdy monopol. Wyższa od trustu formą porozumienia monopolistycznego są koncerny. O ile w truście dokonuje się połączenie w jedną całość przedsiębiorstw, produkujących w zasadzie te same przedmioty (mówimy wówczas o poziomym typie powiązań), o tyle koncerny grupują przedsiębiorstwa, których produkcja stanowi kolejne etapy procesu wytwórczego (pionowy typ powiązań). W skład przedsiębiorstwa o charakterze koncernu wchodzą więc zakłady wydobycia i przeróbki surowca, produkcji półfabrykatów, a następnie wyrobów gotowych. Wiele monopoli świata kapitalistycznego, skupiających podstawową masę środków produkcji i dostarczających decydującą ilość towarów na kapitalistyczny rynek, zorganizowanych jest w formie koncernów.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.