Greenpeace jak każda z organizacji proekologicznych od czasu do czasu, pomiędzy spektakularnymi i bardzo nagłaśnianymi akcjami protestacyjnymi przeciw wielkim korporacjom, tudzież ratowaniem wielorybów oraz innych stworzeń, zahacza także o tematykę energii odnawialnej, a dlaczegóż nie.

W opublikowanym pod koniec lutego dokumencie „Energia Odnawialna” działacze z Greenpeace poruszają tematykę ogromnego potencjału jaki drzemie w energii odnawialnej, który może zapewnić światu do 2050 roku 95 proc. mocy wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (38% do 2020 r.).

Według nich rozwój energetyki odnawialnej to wydarzenie bez precedensowe na przestrzeni ostatnich 25 lat. Analizując dane statystyczne działacze doszli do wniosku, że zarówno energetyka wiatrowa, jak również słoneczna w okresie do 2000 roku notowały dwucyfrowy stopy wzrostu co było nieosiągalne dla żadnego innego segmentu sektora energetycznego.

Odpowiedni rozwój technologii i zagospodarowanie energii skrywanej w zasobach odnawialnych może przyczynić się do wycofania 90% paliw kopalnych z takich sektorów jak energetyka i ciepłownictwo, oraz zmniejszenia ich zużycia w transporcie z obecnych 98% do około 30 do roku 2050.

Jako najbardziej ekonomiczną technologię pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wskazują na dzień dzisiejszy energetykę wiatrową, z uwagi na: optymalne koszty instalacji, brak kosztów związanych z paliwem potrzebnym do funkcjonowania elektrowni wiatrowych i krótkim czasem budowy (czas potrzebny na postawienie samej instalacji to zazwyczaj mniej niż rok w przypadku elektrowni budowanych na lądzie).

Oto krótka lista najbardziej inspirujących wg Greenpeace sukcesów energetyki odnawialnej z ostatnich lat:

– od listopada 209 roku w Hiszpanii więcej niż połowę zapotrzebowania na energię pokrywa energia pochodząca z wiatru;
– w 2010 roku w Chinach co godzinę produkowana była jedna siłownia wiatrowa (w większości o małej mocy;
– w 2011 roku zostało zainstalowane ponad 41 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej co zwiększyło łączną globalną jej wartość do ponad 238 GW;
– dziś komercyjne siłownie wiatrowe działają w ponad 75 krajach na świecie, z czego w 22 ich moc przekroczyła 1 GW;
– Nowa Zelandia wytwarza ponad 10% swojej elektryczności z geotermii;
– w ciągu ostatnich 5 lat w Portugalii udział energii odnawialnej w miksie energetycznym wzrósł z 15 do 45 proc.