W blisko stu milionach par zasad DNA znajduje się ok. dwadzieścia tysięcy genów. Sekwencje genomów wielokomórkowych eukariotów znacznie trudniej poddają się analizie – ich geny zawierają niekodujące wstawki – in-trony, zaś obszary między genowe są bardzo rozlegle i zawierają liczne powtarzające się sekwencje, których funkcja w większości jest nieznana. Znaczna część tych niekodujących sekwencji stanowi przypuszczalnie ewolucyjny balast pozbawiony funkcjonalnego znaczenia. Złożenie sekwencji w całość oraz identyfikowanie w niej obszarów odpowiadających genom stanowi więc wyzwanie znacznie trudniejsze niż w przypadku bakterii i drożdży. Podobną drogą podążały też prace nad sekwencjonowaniem genomu człowieka, koordynowane przez agencje rządu USA we współpracy z ośrodkami w Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajach. Postęp wyznaczały coraz dokładniejsze mapy genetyczne, pozwalające odnaleźć drogę w ogromie sekwencji składających się na genom człowieka. Świat roślin reprezentowany jest przez ukończony w grudniu 2000 roku projekt sekwencjonowania genomu A. thaliana, niepozornej rośliny z rodziny krzyżowych zasłużonej w badaniach nad genetyką molekularną i stanowiącej jeden z podstawowych organizmów modelowych. Ukończono także prace nad sekwencjonowaniem genomu ryżu, najważniejszej rośliny uprawnej na Ziemi. Trwają prace nad sekwencjonowaniem genomów wielu innych gatunków, między innymi topoli (pierwszego drzewa), pomidora i różnych zbóż (np. pszenicy i owsa).