Energia słoneczna jest gałęzią przemysłu, która zajmuje się wykorzystaniem promieniowania słonecznego do produkcji prądu. Jest to energia ekologiczna, ponieważ pochodzi ze źródła odnawialnego. Od początku XXI wieku rozwija się bardzo intensywnie, ponieważ aż o 40% rocznie. W 2013 roku kolektory słoneczne wyprodukowały aż 139 GW, co jest 38 procentowym wzrostem w porównaniu z rokiem 2012. Zaspokajają one 0,5% zapotrzebowania na energię na całym świecie.

Górne warstwy atmosfery ziemskiej odbierają promieniowanie słoneczne o natężeniu aż 174 petawatów. 30% mocy odbijane jest od powierzchni ziemi i wraca do kosmosu. 20% tej energii pochłania atmosfera ziemska. Do ziemi dociera więc 89 petawatów, czyli 180 W/m. Moc tego jest rozlokowana nierównomiernie, ponieważ obszary oświetlane prostopadle z góry mogą dostawać jej aż 1000 W/m. Obszary, na których panuje noc nie otrzymują nic. Jeżeli uśrednimy cykl dobowy i roczny, najwięcej energii słonecznej pochłaniają obszary przy równiku a najmniej koła podbiegunowe. Energia dochodząca do powierzchni poziomych w Skandynawii wynosi 600 kWh na metr kwadratowy rocznie, a w państwach środkowej Afryki jest to już 2500 kWh. W Polsce ilość energii padającej na płaszczyzny poziome wynosi 1100 kWh rocznie.

0,1% całej energii jaka dociera do ziemi zużywane jest w procesach fotosyntezy. Nagromadzona w ten sposób energia słoneczna jest źródłem żywności oraz paliw kopalnych. Całkowita energia słoneczna wykorzystywana przez ludzi wynosi około 18 terawatów, co daje 0,02% całego promieniowania słonecznego. Wszystkie złoża paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa czy gaz ziemny zawierają łącznie 430 ZJ energii, co jest równoznaczne energii słonecznej, która dociera do ziemi w ciągu około 60 dni. Energia promieniowania słonecznego, która jest pochłaniana przez atmosferę ziemską i wykorzystywana przez ludzi, jest oddawana z powrotem w przestrzeń kosmiczną za pomocą promieniowania podczerwonego.