Energetyka wiatrowa w Polsce pomimo wpływu światowego kryzysu ma się bardzo dobrze i notuje nieprzerwanie od kilku lat cykliczny rozwój oraz wzrost inwestycji. Pomimo iż polski rynek energetyczny usiany jest licznymi barierami, które skutecznie spowalniają a nawet ograniczają inwestycje w OZE (odnawialne źródła energii), firmy i inwestorzy nauczyli się wypracowywać coraz sprawniejsze metody działania i radzenia sobie z nimi.

Według oficjalnych danych w zebranych przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) w Polsce do końca września 2011 roku zostało oddanych do użytku 488 instalacji elektrowni wiatrowych, których łączna moc sięga 1480 MW (1107 MW w 2010).

W pierwszym półroczu 2011 roku farmy wiatrowe wygenerowały 1615 GWh energii elektrycznej (1,5 % energii elektrycznej wyprodukowanej w tym czasie w Polsce). W tym samym okresie w 2010 roku produkcja energii elektrycznej z wiatru osiągnęła wartość 674 GWh, co daje 140% wzrost ilości energii wytwarzanej przez turbiny wiatrowe.

Produkcja energii elektrycznej z wiatru w Polsce – źródło PSE Operator