Światowa produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych stale rośnie. W ciągu ostatnich czterech dekad wzrost produkcji osiągał poziom około 3% rocznie. W 2011 elektrownie wodne wyprodukowały blisko 350 TWh energii elektrycznej co stanowi prawie 16% energii elektrycznej wyprodukowanej na świecie.

Energia z hydroelektrowni w latach 1965-2011

Obecnie hydroelektrownie pracują w ponad 160 krajach na świecie. W tym cztery kraje: Chiny, Brazylia, Kanada i USA odpowiadają za ponad połowę światowej produkcji elektrycznej z elektrowni wodnych.

produkcja energii z wody na świecie

Spośród wszystkich krajów produkujących energię w elektrowniach wodnych największy wzrost produkcji w ostatnich latach odnotowały Chiny, gdzie liczba wygenerowanej z tego źródła energii praktycznie się potroiła z 220 TWh w 2000 roku do 720 TWh w 2010 roku (w 2011 roku ze względu na suszę nastąpił spadek produkcji energii z wody, mimo tego dalej stanowiła ona 15 % w ogólnym miksie energetycznym Chin).

Brazylia drugi największy producent energii z wody na świecie, uzyskuje z zasobów wodnych 86% energii elektrycznej. Zlokalizowanych jest w niej około 450 zapór, w tym zapora Itaipu, która wytwarza najwięcej energii elektrycznej na świecie 92 mld kWh rocznie (żaden inny obiekt tego typu na świecie nie może pochwalić się takim wynikiem).

Kanada w której około 62% energii elektrycznej wytwarzanych jest w 475 elektrowniach posiada ogromny potencjał hydroenergetyczny. Rocznie Kanada eksportuje do Stanów Zjednoczonych ponad 50 mld kWh energii elektrycznej pochodzącej z hydroelektrowni. Wielkość ta jest wstanie zaspokoić potrzeby około 4 mln amerykańskich gospodarstw domowych.

W Stanach Zjednoczonych produkcja energii w hydroelektrowniach jest stosunkowo stabilna i nie zmieniła się znacznie w ciągu ostatnich dziesięcioleci z uwagi na fakt iż większość dużych elektrowni wodnych powstała przed 1980 rokiem. W tym wypadku można zauważyć duże podobieństwo do sytuacji sektora hydroenergetycznego w Europie, gdzie również większość dużych inwestycji miała miejsce już dość dawno temu. W USA energia elektryczna z wody stanowi 7% ogólnokrajowej produkcji energii.

Wśród największych światowych producentów, największy udział energii elektrycznej produkowanej z wody ma Norwegia – 95 proc. Inne kraje kraje, które również posiadają znaczny udział energii elektrycznej pochodzącej z hydroelektrowni to: Paragwaj (prawie 100%), Etiopia (88%) i Wenezuela (68%).

kraje o znacznym udziale energii z wody

W najbliższych latach prognozowany będzie dalszy wzrost produkcji energii elektrycznej z wody. Wpływ nań będą miały konwencjonalne elektrownie wodne – zakończenie dużych projektów rozpoczętych w Chinach, Brazylii wraz z mniejszymi rozproszonymi w pozostałych krajach takich jak Etiopia, Malezja czy też Turcja oraz rozwój niekonwencjonalnych elektrowni wykorzystujących potencjał pływów i fal.

Jak dotąd niewiele z tego typu projektów zostało na świecie zrealizowanych. Największa w Europie zlokalizowana we Francji elektrownia pływowa La Rance o mocy 240 MW działa od 1966 roku. Od tamtej pory podobnej mocy obiekt (254 MW) powstał jedynie w Korei Południowej i został oddany do użytku w 2011 roku.

Przyszłość przed hydroenergetyką w głównej mierze niekonwencjonalną stoi otworem. Zasoby energii w niej drzemiące są ogromne. Problematyczne staje się jednak ich wykorzystanie zarówno w przypadku energii pochodzącej z pływów jak też i fal.