Elektrownie wiatrowe służą do wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy turbin wiatrowych, czyli generatorów napędzanych wiatrem. Energia tego typu pod względem ekologicznym jest czysta, ponieważ pozyskiwanie energii nie wiąże się z wykorzystaniem żadnego rodzaju paliwa.Znamy wiele innych źródeł energii odnawialnej, np. pompa ciepła. Żadne z nich jednak nie dają człowiekowi takich skutków ubocznych.

Jedyne nakłady energetyczne na budowę takiej elektrowni zużywane są podczas jej budowy. Funkcjonowanie elektrowni powoduje jednak nietypowe i trudne do sklasyfikowania oddziaływanie na środowisko otaczające samą elektrownię. W skali światowego zapotrzebowania na energię elektryczną, elektrownie wiatrowe dostarczyły ludziom 628 Twh co oznacza że wypełniły 2,7% ogólnoświatowego zapotrzebowania na energię. W Polsce elektrownie wiatrowe dostarczyły odbiorcom prawie 4 GW.

Infrastruktura elektrowni wiatrowych z samymi wiatrakami określana jest mianem farm wiatrowych lub parków wiatrowych, czasami zespoły wiatraków nazywa się siłowniami wiatrowymi.