Zewsząd słyszymy, że należy racjonalnie dysponować pieniędzmi, a najlepiej każdego miesiąca regularnie odkładać jakąś stałą sumę, która będzie dla nas stanowić zabezpieczenia na starość. Dobrym pomysłem jest ustalenie jakiegoś określonego procentu naszych dochodów, który to będziemy każdego miesiąca przelewać choćby na konto oszczędnościowe. Warto jasno sobie powiedzieć, że nie ma sensu oszczędzanego kapitału trzymać w przysłowiowej „skarpecie”, ponieważ jest to tak naprawdę najlepszy sposób na szybki spadek (z powodu inflacji) wartości naszych pieniędzy. Istotne jest, by nie tyle gromadzić po prostu pieniądze, co raczej, by robić to efektywnie, tak, by kapitał stale na siebie pracował.

Jeśli nasze oszczędzanie ma być efektywne, warto zacząć od poczynienia odpowiednich zmian w budżecie domowym, przede wszystkim od usunięcia z niego niepotrzebnych wydatków. Dobrze byłoby także każdego miesiąca odkładać minimum 10% dochodów. Na początek pieniądze wpłacać można na konto oszczędnościowe, które nie wymaga żadnej kwoty minimalnej. Kiedy zgromadzimy większy kapitał, lepsza będzie jakaś lokata.

Wiadomo, że lokaty mają mimo wszystko nieco wyższe oprocentowanie niż konta oszczędnościowe. Naturalnie, jeśli lokaty bankowe mają być faktycznie pomocne w oszczędzaniu pieniędzy, przydałoby się je odpowiednio starannie wybrać. Na pewno pomocne okaże się obszerne porównanie lokat, prezentujące depozyty bankowe o różnym terminie i rozmaitym oprocentowaniu. Studiując ranking lokat bankowych, powinniśmy poszukać raczej tego typu produktów, które cechują się stałym oprocentowaniem – dzięki temu możemy być pewni stabilnych zysków. Jeśli planujemy długofalowe oszczędzanie, możemy zawsze wybrać lokaty długoterminowe – w większości banków oprocentowanie lokat dwuletnich jest wyższe (czasami nawet o jeden punkt procentowy) niż np. oprocentowanie lokat krótkoterminowych (miesięcznych lub kwartalnych).

Faktem jest, że nawet najlepsza lokata nie przyniesie nam zysków, jeśli wypłacimy pieniądze przed czasem. Dlatego też, oszczędzając na lokacie, powinniśmy pozostawić sobie do dyspozycji gotówkę na różnego typu nieprzewidziane wypadki.

A co, jeśli nawet najlepsze lokaty nie mają satysfakcjonującego nas oprocentowania? W tej sytuacji, dobrze byłoby pomyśleć o połączeniu oszczędzania z inwestowaniem. Co to oznacza? Przede wszystkim konieczne będzie postawienie na nieco bardziej ryzykowne instrumenty, jak np. lokaty strukturyzowane lub fundusze inwestycyjne. Naturalnie, także inwestując pieniądze, powinniśmy przynajmniej część z nich ulokować na jakiejś lokacie, która będzie stanowiła zabezpieczenie naszego kapitału.
Ciekawym wyjściem jest też oszczędzanie na lokatach rentierskich. Ten dość interesujący produkt finansowy, przeznaczony przede wszystkim dla klientów zamożnych, umożliwia nam korzystanie z odsetek z lokaty na bieżąco. Najczęściej w przypadku lokat rentierskich zyski przelewane są na nasz rachunek bankowy każdego miesiąca (ewentualnie co kwartał).