Naturalnie biogaz powstaje na torfowiskach, szczególnie pochodzi on z rozkładu celulozy. Nazywamy go gazem błotnym lub gnilnym.

Biogaz produkuje się celowo w biogazowniach, gdzie zachodzi fermentacja w komorach, gdzie panuje temperatura w granicach 30 – 40 stopni (mowa o fermentacji mezofilnej).

Jeśli biogaz uzyskiwany jest z produkcji rolniczej (z gnojowicy i obornika), nazywany jest agrogazem. Pozostałości po fermentacji odpadów zwierzęcych są bogatym w minerały nawozem.

Biogaz jest stosowany szeroko jako paliwo do generatorów prądu a także jako źródło energii potrzebne do nagrzewania wody. Po odpowiednim oczyszczeniu i sprzężeniu biogaz można wykorzystywać jako paliwo do napędu silników (chodzi o instalacje GNC).

W Polsce obecnie wprowadza się biogaz do ogrzewania budynków. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa, poprawi to bezpieczeństwo energetyczne oraz odciąży środowisko z zanieczyszczeń. Będzie to kolejne rozwiązanie obok pompy ciepła gruntowej czy powietrznej, lub ogniw słonecznych.