W ubiegłym tygodniu firma działająca w branży konsultingu geotermalnego Hot Dry Rocks opublikowała geotermalną mapę Australii, która ukazuje niewiarygodny potencjał tego kraju jeśli chodzi o możliwości wykorzystania energii pochodzącej z geotermii. Mapa która została opracowana przy udziale Google pokazuje, że jeśli potencjał geotermalny Australii był by wykorzystany choćby w 2 procentach, przy zastosowaniu obecnie dostępnych technologii to umożliwiał by produkcję energii elektrycznej której moc wynosiła by 395,1 GW. Jest to wartość dziewięciokrotnie większa niż łączna moc australijskich elektrowni zasilanych gazem i węglem.

Jedną z niebagatelnych zalet w przyszłym wykorzystaniu energii geotermalnej w Australii jest fakt, że jest ona dostępna prawie wszędzie. Na ogromnej powierzchni kontynentu skały znajdujące się blisko powierzchni ziemi posiadają jedne z najwyższych notowanych temperatur, rozkładając potencjał geotermalny na znaczny obszar kraju.

Energia pochodząca z geotermii to energia czysta uchodząca za odnawialną (jej źródło którym jest ciepło z konwekcji lub rozpadu pierwiastków promieniotwórczych) jest uznawane z a niewyczerpalne. Jest ona także realnie dostępna dzięki technologiom jej pozyskiwania.

Aby rozbudzić zainteresowanie australijskich firm energetycznych, które produkcję energii opierają w głównej mierze na paliwach kopalnych (węgiel i gaz) rząd wprowadził prawo regulacji cen węgla, co może pomóc uczynić produkcję energii elektrycznej z instalacji geotermalnych jeszcze bardziej konkurencyjną w stosunku do tej wytwarzanej z gazu i węgla.