Analiza finansowa jest na pograniczu analizy techniczno – ekonomicznej oraz jest elementem analizy ekonomicznej, która jest niezbędnym filarem działalności każdego przedsiębiorstwa. Jej zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie informacji o wynikach oraz każdej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, które jest bardzo potrzebne w procesie zarządzania a także jest współczynnikiem wykorzystywania przez otoczenie na przykład przez kredytodawców. W zakres tej analizy wchodzi analiza sprawozdań finansowych oraz ustalanie i ocena przepływów pieniężnych, które kształtują wynik finansowy, a źródłem danych są materiały ewidencyjne. Każde analizy finansowe pod żadnym pozorem nie mogą być interpretowane swobodnie, gdyż musi być odpowiednia baza odniesienia, która stanowi obowiązujące standardy. Trzeba również pamiętać, że analiza finansowa dzieli się na trzy etapy: analizę wstępną, mierników syntetycznych oraz wskaźnikową. Każdy brak bezpośredniego zestawienia danych należy doprowadzić do ich porównywalności.