Sto to symboliczna liczba. Sto lat życzymy jubilatom, sto lat to również wiek, w którym możemy ubiegać się o dodatkowe świadczenia emerytalne. Historia dodatkowych świadczeń dla osób, które dożyły sędziwego wieku 100 lat sięga już lat 70. XX wieku, to wówczas wtedy w Polsce po raz pierwszy dodatkowe pieniądze trafiły w ręce 100 latków. Początkowo suma ta nie była zbyt wysoka jednak z biegiem lat nieustannie wzrastała i na dzień dzisiejszy wynosi prawie 3000 tysiące złotych, a dokładniej 2974, 69 złotych i wypłacana jest ona przez ZUS.

Często na forach internetowych ludzie pytają, co trzeba zrobić, aby zyskać ten honorowy dodatek. Czy trzeba złożyć jakiś wniosek czy wszystko przebiega automatycznie? Wszystko uzależnione jest od tego czy nasz jubilat wcześniej pobierał już świadczenia emerytalno- rentowe, jeżeli tak, wówczas cała procedura przebiega automatycznie bez zbędnego biegania po urzędach i załatwiania formalności. Sprawa nieco komplikuje się w przypadku osób, które do tej pory nie pobierały renty, ani emerytury. Tyczy się to zwłaszcza kobiet, które całkowicie poświęciły się opiece nad dziećmi, wnukami i nigdy nie pracowały. Co wówczas? Pierwszym i niezbędnym krokiem jest złożenie w placówce ZUS-u odpowiedniego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. Po rozpatrzeniu wniosku sędziwy senior otrzymuje honorową emeryturę.

Co warto jeszcze wiedzieć? Przede wszystkim to, że ta dodatkowa emerytura wypłacana jest nie raz czy dwa raz do roku, ale co miesiąc. Ponadto jest ona wypłacana niezależnie od tego czy i jaką emeryturę pobiera dana osoba. Jednym słowem wszystkie świadczenia pieniężne są sumowane i trafiają w ręce stu latka. Takim sposobem osiągnąwszy wiek 100 lat nasze przychody mogą wzrosnąć dwu, a nawet trzykrotnie. Szkoda tylko, że dopiero po przekroczeniu magicznych 100 lat.